Please download Java(tm).

Vel styrmænd nok der er om bord,
og frelse nok de ville,
men skibet lystrer ej sit ror,
forstanden står nu stille;
de, som har pløjet bølgen blå,
de blege råbe: vi forgå,
sker ej der underværker!

Kirkeskibe i Danmark - en billeddatabase
Skibsmodellen i en simulation mellem symbol og teknik

 

 

F.Overgaard skriver i en publikation om bygning af skibsmodeller, at man i Danmark får den ældste kendskab til bygning af skalamodeller i målestoksforhold stammende fra bygningen af orlogsskibene, som alle krævede kongens godkendelse.  Således ved man fx, at kongen i 1555 på Nyborg Slot fik forevist modellen til en ny orlogsbark, der skulle bygges i København, 1560. Ligesom der blev udset en skibstømrer til at lave en model af orlogsskibet 'Fortuna', to alen lang med rigning og andet tilbehør (kanoner m. m.) 

  • Med renæissancen får vi en videreføring af modellens symbolske betydning og forfinelse, den bliver nemlig andet end den rent religiøse eller rituelle gennemspilning af henrejsen, og rejsens drama.
  • Modellerne tjener dels til fremvisning og godkendelse hos myndighederne, det vil i perioden sige hos kongen eller rederiet, dels som den symbolske repræsentation af magten eller markedskræfterne.
  • Tillige bliver de brugt funktionelt, som studieobjekt med hensyn til vanskelige tekniske udformninger, og i selve anvendelsen. 
  • Disse modelleringer og simulationer laves af hensyn til konstruktører, til kybernetikerne, til logistikerne, samt af hensyn til undervisning i brug af fuld udrustede galeoner(bevæbnede handelsskibe) og orlogsskibe(bevæbnede krigsskibe). 

Frederiksborgsamlingen

Skibsmodellerne bliver først opbevaret på landets slotte i nærheden af skibsværfterne, indtil Chr.IV ved bygningen af Frederiksborg Slot lader indrette 'Den Kongelige Skibssal', i slottets 3.etage. I loftsfelterne blev indsat 32 udskårne billeder af orlogsskibe, der blev fremstillet på Holmens billedeskærerværksted; væggene beklædtes med kostbare tæpper, hvori var indvævet alle slags skibe, mens en række skibsmodeller var opstillet i salen eller ophængt i loftet. Desværre har vi ikke mulighed for at se disse modeller, da Christian IVs enestående samling går tabt under svenskekrigene. Inden Orlogsværftets etablering på Holmen(Bremerholm) i 1670 bliver orlogsskibene bygget på steder, hvor værfterne ligger i nærheden af de mest skovrige egne i landet. Således bliver Christian 4´s legendariske skib Tre kroner bygget i Flensborg med David Balfour som konstruktør

Rosenborgsamlingen

De senere fremstillede modeller bliver herefter opbevaret i Frederik III's kunstkammer på Københavns Slot. Fra denne samling er Jacob Jensen Normands kostbare elfenbens-model stadig tilgængelig og kan beses på Rosenborg Slot. Modellen af 'Norske Løve' 1654, er en af verdens fineste modeller.

 

Forrige sideOpNæste side

 

nauticon.dk